Sony CDX-CA600X Operating Instructions Manual


Dvd home theater sound system/ dvd/super audio cd receiver ( pages).

Superbasljudet erbjuder en effekt som ger en mer realistisk känsla av bioljud via ljudanläggningen. Achten Sie darauf, dass manche eingegeben haben, können Sie die Fernbedienung zur Tasten die gewählte Komponente vielleicht nicht richtig Steuerung anderer Komponenten verwenden. Denna Rengöring av skivor bruksanvisning beskriver grundläggande manövrering av — Rengör en skiva som har blivit smutsig med hjälp DVD-receivern. Invoeren van het nummer van een voorkeuzezender.

Table Of Contents

Dvd home theater sound system/ dvd/super audio cd receiver ( pages).

Dra av skyddsp — Kontrollera efter montering av en högtalare att den sitter fast ordentligt. Höger framhögtalare Vänster fronthögtalare Höger Höger Fronthögtalare Höger framhögtalare surroundhögtalare surroundhögtalare Uppspelningen pausas och ljudet stängs av. För en Kodak-bildskiva startar bildspelsvisning. Vid Plug and Play-inställning lagras alla tillgängliga radiostationer automatiskt. Digitalt surroundljudssystem utvecklat av Dolby Analogt ljud varierar, medan digitalt ljud har specifika Laboratories, som erbjuder ett helt oberoende numeriska värden.

Questo Pulizia di dischi manuale d'istruzioni spiega il funzionamento base di — Se un disco si sporca, pulirlo con un panno quest'unità. Pulire il disco passandolo dal centro verso l'esterno. Non passarlo muovendosi circolarmente. Note sui dischi — Active Servo Processing Subwoofer System con amplificatore incorporato. Questi ultrabassi aggiungono un suono più realistico, da cinema in casa, al vostro impianto stereo.

Collegare al ricevitore DVD. Regola il volume del televisore. Il diagramma che segue indica la disposizione raccomandata dei diffusori.

Facendolo, il diffusore potrebbe cadere. YAMAHA non ha alcuna responsabilità per In tal caso, mettere il diffusore in un carrello per incidenti causati da un'installazione scorretta. Togliere la cavo dei diffusori allentato, il diffusore potrebbe protezione cadere. Nota Sospensione da un muro NX-S I cuscinetti antiscivolamento evitano che il subwoofer scivoli quando vibra e stabilizzano la qualità Diffusore anteriore Diffusore anteriore destro R. Surround Diffusore anteriore Diffusore anteriore Collegare un'estremità al — Il formato scelto deve essere disponibile sul disco.

Se non lo fosse, l'impostazione fatta non viene usata per la riproduzione. Se essa non fosse presente, viene usata invece 1 Premere s due volte per fermare la riproduzione se quella predefinita del disco. Il disco o per la presente modalità Questa funzione visualizza un'anteprima che descrive la sezione successiva del disco. Esso permette di scegliere differenti menu per facilitare la navigazione.

Questa funzione visualizza anteprime dei titoli sullo schermo. Vengono visualizzate al massimo sei anteprime per pagina. Se il CinemaStation ha qualche problema, consultare la sezione che segue. Problema Rimedio Controllare se il cavo di alimentazione è I suoni riprodotti con un dispositivo AV collegato al ricevitore DVD non possono venire registrati con un registratore esterno Accendere il componente collegato al ricevitore DVD.

Un sistema Surround digitale sviluppato dalla Dolby Il suono analogico varia, mentre quello digitale ha Laboratories che crea audio a più canali indipendenti. Queste prese mandano audio ai Con 3 canali anteriori sinistro, centrale e destro e 2 due canali sinistro e destro. La restrizione varia da ma include maggiore informazioni, permettendo quindi disco a disco: Limpie el disco desde el centro hacia Acerca de los discos afuera.

Conecte al receptor DVD. Conecte a los altavoces. Activa o desactiva el modo Night. A continuación se muestra la disposición recomendada de los altavoces. En este caso, — Después de instalar cada altavoz, compruebe que ponga el altavoz en la estantería del televisor o en quede firmemente colocado. Quite el — Después de colocar cada altavoz, confirme que papel adhesivo estén fijado firmemente. El sonido reproducido en el receptor DVD no se puede grabar con una grabadora externa Conecte estos equipos al receptor DVD con conexiones analógicas.

Los sonidos reproducidos en el equipo AV conectado al receptor DVD no se pueden grabar con un equipo de grabación externo Conecte la alimentación del componente conectado al receptor DVD. Sistema de sonido surround digital desarrollado por El sonido analógico cambia, mientras que el digital Dolby Laboratories que proporciona audio multicanal tiene valores digitales específicos. Estos jacks envían completamente independiente. YAMAHA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door gebruik van dit toestel met een ander voltage dan hetgeen aangegeven staat.

Opstellen van de subwoofer Deze Schoonmaken van discs Handleiding geeft uitleg over de basisbediening van dit — Wanneer een disc vuil is, kunt u deze schoonmaken toestel. Veeg van het midden van de disc in een rechte lijn naar de Opmerkingen over discs rand. Actief Servo Processing Subwoofer Systeem met ingebouwde eindversterker. Deze superlage tonen geven uw stereosysteem een meer realistisch Verbind deze aansluiting met de DVD-receiver.

Verbind deze met de luidsprekers. Invoeren van het nummer van een voorkeuzezender. Hieronder wordt de aanbevolen opstelling van de luidsprekers getoond.

YAMAHA van de TV niet vlak is, of als deze smaller is dan de aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken onderkant van de luidspreker. Als de ingestelde taal 1 Druk twee keer op s om de weergave als deze bezig niet op de disc staat, zal in plaats daarvan de standaardtaal is te stoppen en druk vervolgens op SET UP. Het menu zal op het TV scherm verschijnen.

JPEG in het toestel. U kunt voorkomen dat een TV scherm. Kies hiervoor om geen gebruik te maken van de progressieve scanweergave. Sommige DVD's hebben een classificatie van de filmkeuring kinderslotniveau , voor de hele disc of alleen 2 Druk op en selecteer het Er worden maximaal zes indexplaatjes per scherm getoond.

Probleem Oplossing Controleer of het netsnoer correct is aangesloten. Geluid weergegeven met de DVD-receiver kan niet worden opgenomen met externe opname- apparatuur. Sluit de apparatuur in kwestie via analoge verbindingen aan op uw DVD- Materiaal afgespeeld op AV apparatuur die is receiver. Laboratories met volledig gescheiden multikanaals Analoge geluidssignalen fluctueren, terwijl digitale audio.

Met 3 voorkanalen links, midden en rechts en 2 signalen bestaan uit specifieke numerieke waarden. Met deze methode kunnen driedimensionale geluidsweergave door een aantal geluidsbestanden worden teruggebracht tot ongeveer luidsprekers rond de luisteraar te plaatsen.

Promax Prosat Quadral , Radio shack Radiola Radix , , , , , Saba , Sabre Sagem Salora Samsung , , , Satcom , Satec Satmaster Page of Go. Table of Contents Add to my manuals Add. Yamaha dvd home theater sound system owner's manual 65 pages. Table Of Contents Placing the subwoofer Placing The Center Speaker Doing so may cause the speaker to — After attaching each speaker, check that the fall.

Troubleshooting If there is any problem with your CinemaStation system, check the following items. Page 71 Pour que les sons produits soient de qualité, vous devez disposer convenablement les enceintes et les installer de la manière appropriée.

Enceinte Enceinte Enceinte avant D Page Page En cas d'anomalie de fonctionnement de CinemaStation, vérifiez les points suivants. Page Oberseite des Fernsehers nicht waagerecht überprüfen Sie, dass der Lautsprecher sicher befestigt ist. Anordnung Des Subwoofers Lautsprecher herunter fallen. Page 13 5. Page Dra av skyddsp — Kontrollera efter montering av en högtalare att den sitter fast ordentligt.

Page Posizione del subwoofer Page è piana o se è più stretta del fondo del — Installato ciascun diffusore, controllare che sia ben diffusore. Installazione Dei Diffusori, Posizione Del Subwoofer Togliere la cavo dei diffusori allentato, il diffusore potrebbe protezione cadere. Page Se il CinemaStation ha qualche problema, consultare la sezione che segue.

Page En este caso, — Después de instalar cada altavoz, compruebe que ponga el altavoz en la estantería del televisor o en quede firmemente colocado. Page Quite el — Después de colocar cada altavoz, confirme que papel adhesivo estén fijado firmemente. Page YAMAHA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door gebruik van dit toestel met een ander voltage dan hetgeen aangegeven staat. Page Opstellen van de subwoofer Page — Nadat u een luidspreker heeft geïnstalleerd,moet u — Zet de luidspreker niet op de TV als de bovenkant controleren of deze goed vast zit.

Opstellen Van De Subwoofer — Nadat u een luidspreker heeft geïnstalleerd, moet u controleren of deze goed vast zit.

Oplossen Van Problemen één van de volgende manieren of als uw probleem hieronder niet vermeld staat, zet uw CinemaStation dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem vervolgens contact op met uw dichtstbijzijnde erkende YAMAHA dealer of service-centrum. Page Promax Prosat Quadral , Radio shack Radiola Radix , , , , , Saba , Sabre Sagem Salora Samsung , , , Satcom , Satec Satmaster This manual also for: Show all Dvr-s Nx-sw Comments to this Manuals Your Name.

Dit toestel biedt u tal van mogelijkheden die u nog beter kunt benutten met behulp van: Inhoud Plaats van de bedieningsorganen Als u vragen of problemen hebt die niet in deze handleiding aan de orde komen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony- leverancier. Condensvorming Op een regenachtige dag of in een zeer vochtige omgeving kan op de lenzen in het toestel vocht condenseren.

Wrijf van binnen naar buiten toe. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, verdunner of in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen en antistatische spray voor conventionele grammofoonplaten. Het voorpaneel verwijderen Het voorpaneel van dit toestel kan worden afgenomen ter beveiliging tegen diefstal. Waarschuwingstoon Wanneer u het contact in de stand OFF zet zonder het voorpaneel te verwijderen, weerklinkt de waarschuwingstoon gedurende enkele seconden.

Wanneer u een los verkrijgbare versterker aansluit en de ingebouwde versterker niet gebruikt, wordt de pieptoon uitgeschakeld. De klok instellen De klok beschikt over een uurs digitale aanduiding. De klok instellen op De urenaanduiding gaat knipperen.

De minutenaanduiding gaat knipperen. Druk herhaaldelijk op MODE tot het gewenste toestel verschijnt. Muziekstukken herhaald afspelen — Repeat play De disc in het hoofdtoestel herhaalt een muziekstuk of de hele disc wanneer die ten einde is. Voor herhaalde weergave hebt u de keuze uit: Wilt u tijdens het rijden afstemmen op een station, gebruik dan Best Tuning Memory om ongevallen te voorkomen.

Automatisch zenders opslaan — Best Tuning Memory BTM Deze functie selecteert de zenders met de sterkste signalen in de gekozen golfband en slaat ze op in volgorde van frequentie. Het zoeken stopt van zodra een station wordt ontvangen.

Automatisch herafstemmen voor optimale ontvangst — AF functie Met de Alternative Frequencies AF functie stemt de radio altijd af op het krachtigste signaal van de zender die u beluistert.

Frequenties worden automatisch ingesteld. U kunt automatisch afstemmen op een FM zender die verkeersinformatie uitzendt.

Afstemmen op zenders volgens programmatype — PTY U kunt afstemmen op een zender door het soort programma te kiezen dat u wilt beluisteren. De klok is ingesteld. Na een seconde verschijnt automatisch de normale weergave. Alleen indien de juiste los verkrijgbare apparatuur is aangesloten. Indien uw auto niet is voorzien van een contactslot met ACC stand, moet u het toestel afzetten door OFF 2 seconden lang in te drukken om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt. De geluidskenmerken aanpassen U kunt de hoge en lage tonen, de balans en de fader instellen.

Selecteer het onderdeel dat u wilt aanpassen door een aantal malen op SEL te drukken. Telkens wanneer u op SEL drukt, worden de items als volgt gewijzigd: U kunt makkelijk kiezen met de MBP-toets.

Als de zekering vervolgens nogmaals doorbrandt, kan er sprake zijn van een defect in de speler. Raadpleeg in dat geval de dichtstbijzijnde Sony-leverancier. Waarschuwing Gebruik nooit een zekering die zwaarder is dan de standaardzekering van het apparaat. Vervangen van de lithiumbatterij Wanneer de batterij uitgeput raakt, wordt het bereik van de afstandsbedieningskaart korter. Vervang de batterij dan door een nieuwe CR lithiumbatterij. Bij een andere batterij bestaat er brand- of explosiegevaar.

Verhelpen van storingen De onderstaande checklist kan u helpen bij het oplossen van problemen die zich met dit toestel kunnen voordoen. Lees voor u de onderstaande controlelijst doorloopt, eerst de aanwijzingen voor aansluiting en gebruik. CD niet in het uitleesvenster. Het disc-nummer van de disc met de fout verschijnt in het uitleesvenster.

Indien deze oplossingen niet helpen, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony dealer. Wir empfehlen, den Geräte-Pass nicht im Fahrzeug aufzubewahren, um Missbrauch zu verhindern. Sony Corporation Printed in Korea Page of Go. Page 96 - Impostazione automatica dell'orologio Page 97 Page 98 - Regolazione delle caratteristiche dell'a Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um den Geräte-Pass.

Dieser befindet sich auf der. Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art. En ce qui concerne l'installation et les connexions, consulter le manuel. Per l'installazione e i collegamenti, fare riferimento al manuale di istruzioni di. Zie voor het monteren en aansluiten van het apparaat de bijgeleverde handleiding. Table of Contents Add to my manuals Add. Table Of Contents English Table Of Contents Notes on discs Precautions If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Detaching The Front Panel Detaching the front panel You can detach the front panel of this unit to protect the unit from being stolen. Playing Tracks Repeatedly Playing tracks repeatedly — Repeat Play The disc in the main unit will repeat a track or the entire disc when it reaches the end.

Page 19 Only if the corresponding optional equipment is connected. Adjusting The Sound Characteristics Adjusting the sound characteristics You can adjust the bass, treble, balance, and fader. Additional Information If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. Removing The Unit Replacing the lithium battery When the battery becomes weak, the range of the card remote commander becomes shorter. Troubleshooting Troubleshooting The following checklist will help you remedy problems you may encounter with your unit.

Page 45 Nur wenn die entsprechenden gesondert erhältlichen Geräte angeschlossen sind. Störungsbehebung Störungsbehebung Anhand der folgenden Checkliste können Sie die meisten Probleme, die möglicherweise an Ihrem Gerät auftauchen, selbst beheben. Page 55 Table des matières Emplacement des commandes Dépose De La Façade Dépose de la façade Vous pouvez retirer la façade de cet appareil pour le protéger contre le vol. Lecture De Plages Répétée Lecture de plages répétée — Lecture répétée La lecture de la plage en cours ou du disque dans son ensemble se répète lorsque la fin de cette plage ou du disque est atteinte.

Resyntonisation Automatique Pour Une Resyntonisation automatique pour une meilleure réception — Fonction AF La fonction Fréquences alternatives AF permet à la radio de toujours trouver le signal le plus puissant de la station que vous écoutez. Réglage Des Caractéristiques Du Son Réglage des caractéristiques du son Vous pouvez régler les graves, les aiguës ainsi que la balance gauche-droite et la balance avant-arrière. Dépannage Dépannage La liste de contrôle suivante vous aidera à remédier aux problèmes que vous pourriez rencontrer avec cet appareil.

Page 81 Indice Posizione dei comandi Informazioni Aggiuntive Se dopo la sostituzione si verifica un altro cortocircuito, potrebbe trattarsi di un problema interno. Page Inhoud Plaats van de bedieningsorganen Voorzorgsmaatregelen Als u vragen of problemen hebt die niet in deze handleiding aan de orde komen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony- leverancier.

Het Voorpaneel Verwijderen Het voorpaneel verwijderen Het voorpaneel van dit toestel kan worden afgenomen ter beveiliging tegen diefstal. De Klok Instellen De klok instellen De klok beschikt over een uurs digitale aanduiding. Muziekstukken Herhaald Afspelen Muziekstukken herhaald afspelen — Repeat play De disc in het hoofdtoestel herhaalt een muziekstuk of de hele disc wanneer die ten einde is. Automatisch Herafstemmen Voor Optimale Automatisch herafstemmen voor optimale ontvangst — AF functie Met de Alternative Frequencies AF functie stemt de radio altijd af op het krachtigste signaal van de zender die u beluistert.

Afstemmen Op Zenders Volgens Programmatype Afstemmen op zenders volgens programmatype — PTY U kunt afstemmen op een zender door het soort programma te kiezen dat u wilt beluisteren. Page Alleen indien de juiste los verkrijgbare apparatuur is aangesloten. De Geluidskenmerken Aanpassen De geluidskenmerken aanpassen U kunt de hoge en lage tonen, de balans en de fader instellen.

Overige Informatie Als de zekering vervolgens nogmaals doorbrandt, kan er sprake zijn van een defect in de speler. Het Toestel Verwijderen Vervangen van de lithiumbatterij Wanneer de batterij uitgeput raakt, wordt het bereik van de afstandsbedieningskaart korter. Verhelpen Van Storingen Verhelpen van storingen De onderstaande checklist kan u helpen bij het oplossen van problemen die zich met dit toestel kunnen voordoen.

Page Eigentums dienen. This manual also for: Comments to this Manuals Your Name. Enter text from picture: By pressing 'print' button you will print only current page. To print the manual completely, please, download it. Don't show me this message again. Got it, continue to print.